Adatkezelési Tájékoztató

Jelen honlap üzemeltetője, a Acéllemez.hu Épületburkolatok Kft. kijelenti, hogy a 2018. május 25-

én életbe lépő GDPR rendelet értelmében minden tőle telhetőt megtesz Ügyfelei

adatainak jogszerű és biztonságos kezelése érdekében.

E tekintetben az alábbiakról tájékoztatjuk Ügyfeleinket:

1) Az adatkezelő adatai

A honlap üzemeltetőjének (továbbiakban Adatkezelő) adatai:

Acéllemez.hu Épületburkolatok Korlátolt Felelősségű Társaság

• Székhely címe: 6800 Hódmezővásárhely, Bethlen István u. 16.

• Adószám: 23375093-2-06

• Közösségi adószám: HU23375093

• Cégjegyzékszám: 06-09-017224

• Európai egyedi azonosító: HUOCCSZ.06-09-017224

• Főtevékenység: 4674 08 Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme

• Ügyvezető: Kádár Róbert

• Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank, 12068009-01434502-00100002

• Nemzetközi (IBAN) bankszámlaszám: HU120680090143450200100002

Ügyfélszolgálatunk

Elektronikus úton állunk készséggel Ügyfeleink rendelkezésére az

hello@tetorefel.hu e-mail címen.

(Plusz információ: Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi

tisztviselő kinevezésére, ezért a központi elérhetőségeinken tud adatvédelmi témában

is érdeklődni.)

Ha bármilyen kérdése merülne fel akár az alábbi tájékoztatóval, vagy más témával

kapcsolatosan, keressen minket bátran, örömmel válaszolunk minden kérdésre.

2) Alapelveink

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintettek számára átláthatóan kezeljük;

b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon;

c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak;

d) Társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük;

e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy azok csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek azonosíthatók;

f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

» Magyarul: Az Ön bizalmának kiérdemlése érdekében mindent megteszünk, amit csak tudunk, hogy biztonságosan és jogszerűen kezeljük az Ön adatait.

 Törvényi hivatkozások

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos

hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról (Infotv.);

• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

• 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

• 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és

megakadályozásáról (Pmt.);

• 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról

(Hpt.).

• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)

• az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)

• a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

• a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.

évi XLVIII. törvény (Grtv.)

3) Az adatok fizikai tárolási helye

Az Adatkezelő minden személyes adatot a következőkben felsorolt Adatfeldolgozók magas biztonsági szintű felhő rendszereiben tárol.

Társaságunk minden tőle telhetőt elkövet, hogy a vele kapcsolatban lévő

Adatfeldolgozók adatkezelését ellenőrizze és ezzel kapcsolatosan tájékoztatást kérjen be.

» Magyarul: Semmilyen személyes adatot nem tárolunk saját számítógépeinken, mobiltelefonjainkon vagy mobil adathordozókon (pl. pendrive). Ez azt jelenti az Ön számára, hogy így nagyban lecsökkentettük az adatok elvesztésének vagy ellopásának kockázatát.

Gépeinken kifejezetten erős jelszavakat használunk, valamint ez a jelszó minden Adatfeldolgozónknál lévő fiókunkban más és más, nagyban csökkentve ezzel a feltörés lehetőségét.

Minden számítógépünk Windows rendszerű, a vírustámadásokkal szemben, valamint ezen felül naprakész és erős vírusirtót szoftvert használunk.

4) Adatfeldolgozók

Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása

érdekében – az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Számla kibocsájtó szoftver üzemeltető:

Symbol Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működö Részvénytársaság

Adószám: 23932247241

Cégjegyzék szám: 

01 10 047406

Cím: 1138 Budapest, Váci út 198.

A Bankártyás fizetés szolgáltató:

O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt.

• Székhely: 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. B épület II.

• Cégjegyzékszám: 01-10-047548

Számlavezető bank:

Raiffeisen Bank Zrt.

• Székhely: Magyarország, 1054 Budapest, Akadémia u. 6.

• Cégjegyzékszám: 01-10-041042

• Adószám: 10198014-4-44

Tárhely szolgáltató adatai:

Brill Life Média Kft

• Székhely: 1037. Budapest Bécsi út 85.

• Cégjegyzékszám: 01-09-969549

• Adószám: 23522240-2-41

Hírlevélküldő és CRM szolgáltató adatai:

SalesAutopilot Korlátolt Felelősségű Társaság

• 1024 Budapest, Margit körút 31-33. félemelet 4-5.

• Cégjegyzékszám: 01-09-286773

• Adószám: 25743500-2-41

Könyvelés:

URIEL-P Szolgáltató Egyéni Cég

• 6800 Hódmezővásárhely Németh László u. I em. 3.

• Cégjegyzékszám: 04-09-012037

• Adószám: 23288452-1-04.

Futárszolgálat:

PACKET TRANS Belföldi és Nemzetközi Futárszolgálati és Szállítmányozási Korlátolt

Felelősségű Társaság (GLS)

• 1239 Budapest, Ócsai út 1-3.

• Cégjegyzékszám: 01-09-290438

• Adószám: 13471617-2-43

XXL FUTÁR Kft

székhelye: 1041Budapest, Szigeti József utca 25. IX/53.
Cégjegyzékszám: 01-09-309886
Adószám: 26244808-2-41

Postai szolgáltatások:

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

• Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6

• Cégjegyzékszám: 01-10-042463

• Adószám: 10901232-2-44

Hírdetéskezelők:

Google Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Google Information Technology Services Limited Liability Company, Google Ltd.

• Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.

• Cégjegyzékszám: 01-09-861726

• Adószám: 13561677-2-41

Facebook Ireland Limited

• Address: 4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland

• Company Registration Number: 462932

• www.facebook.com

• Contact phone number + 353 1 5530588

Kiemelten figyelünk arra, hogy csak kifejezetten megbízható, valamint a

biztonságot és jogszerűséget szintén nagyon fontosnak tartó partnerekkel

dolgozzunk együtt. Ez azt jelenti Önnek, hogy az adatai az Adatfeldolgozó

partnereinknél is biztonságban vannak

5) Kezelt személyes adatok köre, jogalapja

Az általunk kezelt adatok jogalapja, célja, kezelt adatok jellege, időtartama, érintettek köre.

Honlapjaink meglátogatásakor

• Jogalap: Társaságunk jogos érdeke

• Kezelt adatok: IP cím, a látogatás időpontja, időtartama, a meglátogatott aloldalak

listája, az Ön által használt operációs rendszer, böngésző típusa, képernyő felbontása.

• Az adatkezelés célja: Statisztikai elemzések készítése, ezáltal szolgáltatásunk

minőségének ellenőrzése és javítása

• Időtartama: 2 év

• Érintettek köre: Google Analytics (Adatfeldolgozó a Google)

• Megjegyzés: A statisztikai elemzés során kiértékelt adatokat nem azonosítjuk konkrét

személyekkel. (Azaz az adatokat csak tömegesen, ilyen értelemben teljesen anonim

módon elemezzük.)

Részeletes infót lehet találni a Google Analytics működéséről, akit

érdekelnek a bővebb információk, az alábbi oldalon:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Regisztráció a honlapokon

• Jogalap: Kifejezett hozzájárulás (Önnek kell tevőlegesen erre vonatkozó

jelölőnégyzetet bepipálnia az űrlapokon)

• Kezelt adatok: Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím

• Nem kötelezően megadandó kezelt adatok: Mobil telefonszám (amennyiben a

hozzáférést az automata rendszerünk SMS-ben küldi)

• Az adatkezelés célja: Díjmentes információs termékek ajándékozása (általában a

regisztrációért cserébe valamilyen értékes, de díjfizetés nélkül elérhető anyagot

küldünk cserébe), valamint értesítés a Szolgáltatóval kapcsolatos technikai

változásokról (tervezett üzemszünet, elérhetőségek változása, stb.)

• Időtartama: A regisztráció törléséig / hozzájárulás visszavonásáig

Hírlevél (direkt marketing) szolgáltatás

• Jogalap: Kifejezett hozzájárulás (Önnek kell tevőlegesen erre vonatkozó

jelölőnégyzetet bepipálnia az űrlapokon)

• Kezelt adatok: Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím

• Nem kötelezően megadandó kezelt adatok: Érdeklődési kör (amennyiben többféle

hírlevél feliratkozási lehetőséget ad a honlap)

• Az adatkezelés célja: Értesítés akciókról, új termékekről, kampányokról, megkeresés

üzletszerzési célból, általános kapcsolattartás

• Időtartama: Leiratkozásig / a hozzájárulás visszavonásági

Termék / szolgáltatás megvásárlása

• Jogalap: Törvényi kötelezettség (bizonylatolás)

• Kezelt adatok: Megrendelő vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási cím, postázási cím, a vevő megjegyzése

• Az adatkezelés célja: Szerződésből eredő kötelezettségünk teljesítése, számlakiállítás, egyes esetekben garanciális kötelezettségünk teljesítése, a termékkel kapcsolatos technikai változásokról történő értesítés

• Időtartama: 8 év (a megrendelés évének utolsó napjától számítva)

• Érintettek köre:, Számlázó, Könyvelő

Profilozás

Az Adatkezelő nem végez a látogatók / regisztrálók viselkedése, érdeklődési köre, vagy általuk megadott egyéb adat alapján profilozást, és nem alkalmaz automata ajánlatalkotást, besorolást vagy döntéshozatalt.

Látogatóink beazonosítása nem célunk, és nem is teszünk ezügyben lépéseket.

Természetesen bármikor egyetlen kattintással leiratkozhat listánkról – ez

esetben fizikálisan is törljük az Önről tárolt adatokat minden rendszerünkből.

Illetve bármilyen szolgáltatásunkat igénybe veheti anélkül is, hogy

reklámtartalmú e-mailjeinkre feliratkozna. (Azaz mi nem kényszerítjük semmire az Ügyfeleinket.)

6) Sütik (cookie-k)

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el.

A sütik általános feladatai:

• információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

• megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

• megkönnyítik a weboldal használatát;

• minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer,

Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.

A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

» Összegyűjtöttük Önnek, hogy az egyes böngészőkben hogyan kell a sütiket

rendszerszinten kikapcsolni. Íme a lista:

Sütik kikapcsolása:

• Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=Sütik+kezelése

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

• Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US

• Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history

• Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről

weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek

például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület

testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági

sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

De természetesen törekszünk arra, hogy sütik elfogadása nélkül is a maximális felhasználói élményt tudjuk nyújtani!

Milyen sütiket alkalmazunk?

Rendszer sütik

• Jogalap: Nem igényel hozzájárulást

• Leírás: Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet

(böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

• Az adatkezelés célja: Felhasználói élmény javítása

• Időtartama: Böngésző session (munkamenet)

Nyomkövető sütik (harmadik féltől származó)

• Jogalap: Kifejezett hozzájárulás

• Leírás: Az Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics, Google

Remarketing, Facebook Remarketing mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljából használja fel. Ezen sütik lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli azokat.

• Google Analytics, Google Remarketing, Facebook Remarketing

• Az adatkezelés célja: Felhasználói élmény javítása

• Időtartama: legfeljebb 180 nap

• Érintettek köre: Google, Facebook

• A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt

https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig

itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat.

Plusz infó: Minden honlapunkon szándékoltan olyan süti- figyelmeztetéseket használunk, ahol csak kifejezett hozzájárulás után

indulnak csak el pl. a remarketing cookie-k. Így az Ön kérése nélkül remarketing hirdetésekkel sem fogjuk Önt zaklatni – tiszteletben tartva ezzel is az Ön igényeit!

7) Reklámtartalmú üzenetek fogadása

Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről?

Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, hírlevél és/vagy direkt marketing regisztráció felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz,

hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6.§).

Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is megadhatja illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja. A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A

direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának.

Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak.

Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

8) Érintetti jogok

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével –törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél

jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt, és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A kérelem benyújtásától számított 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

 A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről

Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

• az adatkezelés céljai;

• az érintett személyes adatok kategóriái;

• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

• a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;

• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

• az adatforrásokra vonatkozó információ;

• az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Adatok helyesbítésének joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

A legtöbb e-mailünkben erre vonatkozóan elhelyezünk egy adatmódosító űrlapra mutató hivatkozást, mellyel Ön saját maga is el tudja végezni azonnal a szükséges módosításokat.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

• a vélemény nyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

• a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;

• vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását 14 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után

is kezelhetünk.

A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy ha Ön egy e-mailünkben lévő leiratkozási linkre kattint, akkor azonnal lefut egy művelet, mely törli az Ön adatait. Tehát a kérése haladéktalanul végrehajtódik, nem kell rá várni.

Természetesen ez olyan adatokra nem vonatkozhat, melyeket törényi kötelezettségünk tárolni (pl. számlákat 8 évig). Ezügyben megértését kérjük!

Az adatkezelés korlátozásához és visszavonásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának  ellenőrzését;

• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Magyarul: Ha kéri, nagyon szívesen kiexportáljuk Önnek PDF és/vagy CSV formátumban az Önről kezelt adatokat.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk.

Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Magyarul: Ha bármilyen problémát észlel, keressen minket és mindent meg fogunk tenni, hogy azonnal elhárítsunk bármilyen hibát, rendellenességet. Ez ügyben is számíthat ránk! Több tízezer Ügyfelünk adatát kezeljük – eddig még nem volt semmilyen probléma!

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat az hello@tetorefel..hu e-mail címen vagy Társaságunk székhelyére címzett ajánlott-tértivevényes postai küldeményben.

Panasztevési jog

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

• Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

• Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

• Telefon: +36 (1) 391-1400

• Fax: +36 (1) 391-1410

• E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

• Honlap: https://naih.hu/

• Bővebb infó: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

19. oldal

Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató egyoldalú

módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.

Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele az alábbi internetes címen

történik:

tetorefel.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Kádár Róbert

ügyvezető

Acéllmez.hu Épületburkolatok Kft

Gyors segítség a tetőfedő szakember megtalálásához!

Tölts le az ingyenes kókler tetőfedő e-bookot!

Takács Zsolt E.V.

” Szeretnék köszönetett mondani, a cserepeslemez kiválasztásában. Róbert, nagyon segítőkész volt és türelmes nem rámenős. Részletes tájékoztatást kaptam a technológiai kérdésekre.
A mai kialakult kínálat cserepeslemezben nagyon tág és sokrétű. Folyamatos segítséget kaptam, hogy ár érték arányban a legjobbat válasszam. Színben is sikerült megfelelőt kínálniuk, a színminta segített, de jobb lett volna 1:1 ben látni megrendelés elött. Reméljük jó választás volt a Zet Look Herkulit bevonatú moduláris cserepeslemez és sokáig védeni fogja a házunkat. 😃 Nagyon köszönöm! “

Horváth Editt (magánember)

“Kedves Róbert! Örülök, hogy kész a tető, nagyon flottul ment minden. A tető pedig egyszerűen gyönyörű lett!😃Nagyon tetszik!Köszönjük a munkátokat! Ha valaki az ismerőseink közül tetőcserén töri a fejét, csak ajánlani tudlak Titeket! Köszönünk mindent Szép napot!”

Joó József MG.E.V.

“Szakértelem, Ügyfélközpontúság és pontosság. Cserepeslemez termékeik minőségiek. Remek cég, csak ajánlani tudom.”

Szalai János

“Nagyon korrekt ügyintézés, az árú minősége kiváló. Csak ajánlani tudom mindenkinek!”

Tud meg több tartalmat a tetőfedésről

Hasznos tippek tetőfedéshez:

Tetőfedéshez hasonló témájú cikkek